egzamin maturalny z historii

Matura. Historia

Naród, który nie zna swojej przeszłości, nie zasługuje na przyszłość… W słowach tych jest wiele prawdy, gdyż ta niezwykle ciekawa nauka, jaką jest historia, uczy nas, w jaki sposób wydarzenia z przeszłości ukształtowały obecny świat. Jest to piękna dziedzina wiedzy, lecz jej opanowanie wymaga wysiłku – ‘’Matura Historia” pomaga we właściwym przygotowaniu się do egzaminu maturalnego potwierdzającego posiadanie wiedzy z obszaru nauk historycznych.

‘’Matura. Historia” – dlaczego należy sięgnąć po nasze opracowanie?

Matura z historii to bezdyskusyjnie bardzo dobry wybór dla tych spośród maturzystów, którzy pragną kontynuować edukację na studiach wyższych w obszarze nauk historycznych bądź prawniczych. Niestety, egzamin maturalny, który można zdawać jedynie na poziomie rozszerzonym, nie należy do najłatwiejszych. Jest on bowiem złożony z wielu zadań o wysokim stopniu trudności, a ich prawidłowe rozwiązanie wymaga od maturzysty posiadania takich atutów, jak: umiejętność czytania ze zrozumieniem historycznych tekstów źródłowych oraz pisania długich wypowiedzi na zadany temat, logiczne myślenie i wyciąganie wniosków na podstawie posiadanych informacji, a przede wszystkim – solidna wiedza.

Dzięki książce ‘’Matura. Historia” można przygotować się właściwie do każdego z typów zadań, które pojawiły się na egzaminach maturalnych w poprzednich latach. Możliwe jest zatem przygotowanie się do swojego egzaminu poprzez wykonywanie analogicznych testów maturalnych z przeszłości. Ale to nie jedyny atut niniejszego opracowania, zamieszczono w nim bowiem liczne i przydatne wiadomości na temat najważniejszych zjawisk oraz wydarzeń historycznych, kalendaria historyczne oraz liczne tabele i zestawienia podsumowujące poszczególne epoki historyczne. Opracowanie to stanowi zatem swoiste połączenie zagadnień teoretycznych, które pomagają odświeżyć posiadaną wiedzę, z elementami praktycznymi, tj. typowymi zadaniami maturalnymi.

Matura. Historia – podsumowanie

Repetytorium przygotowujące do matury z przedmiotu: historia opracowali doświadczeni pedagodzy, a posiadana przez nich wiedza oraz kwalifikacje pomagają we właściwym przygotowaniu się do tego przełomowego wydarzenia w życiu każdego młodego człowieka, jakim jest niewątpliwie matura. To wynik uzyskany na maturze decyduje o tym, jaki kierunek studiów wybierze młody człowiek, a w konsekwencji – jaką ścieżkę zawodową obierze w przyszłości.

 

 

“Matura z historii” – autorzy 

Historia jest niezmiernie interesującym przedmiotem w szkole średniej. Krwawe bitwy, romanse, zdrady, pasjonujące i niejednoznaczne postaci historyczne, egzotyczne kraje… treść lekcji historii niejednokrotnie przypomina czasem fabułę bestsellerowej powieści. Jednak, wbrew pozorom, przedmiot ten nie jest łatwy, a egzamin maturalny – trudny i wymagający w opinii wielu maturzystów. Jak zatem przygotować się do matury z historii? Kluczem jest systematyczna nauka, to zaś można zrealizować dzięki opracowaniu maturalnemu Matura Historia ze strony www.taniaksiazka.pl.

Dlaczego “Matura. Historia” jest niezbędne?

Nie jest łatwo osiągnąć wysoki wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotu: historia. Kilkadziesiąt zróżnicowanych zadań, których prawidłowe rozwiązanie wymaga od maturzysty m.in. takich atutów, jak:

  • obszerna wiedza historyczna (znajomość podstawowych dat i pojęć nie wystarczy; wymagana jest wiedza na temat przyczyn, przebiegu skutków procesów, które wywarły decydujący wpływ na dzieje);
  • umiejętność czytania ze zrozumieniem (jest to szczególnie istotna umiejętność, bowiem zadania oparte na analizie tekstu źródłowego stanowią ważną część całego egzaminu maturalnego);
  • logiczne myślenie;
  • “lekkie pióro” pozwalające na łatwe tworzenie obszernych wypowiedzi na zadany temat.

A przecież to nie wszystko: jednym z elementów egzaminu, w dodatku bardzo wysoko punktowanym, jest polecenie polegające na napisaniu wypracowania na jeden z kilku dostępnych tematów! Wszystko to sprawia, że trudno udzielić prawidłowych i wyczerpujących odpowiedzi w regulaminowym czasie.

Oczywiście, powyższe wyzwania nie oznaczają, że nie sposób ukończyć z sukcesem egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Wręcz przeciwnie – wynik z matury z historii jest niejednokrotnie przepustką do wymarzonej uczelni i interesującego kierunku studiów, co pozwala na karierę zawodową zgodną z zainteresowaniami i pasjami maturzysty. Dzięki skorzystaniu z repetytorium maturalnego “Matura Historia” możliwe jest przećwiczenie najczęściej spotykanych rodzajów zadań maturalnych, które pojawiały się na egzaminach maturalnych w poprzednich latach (dzięki temu możliwe jest wyrobienie nawyku wnikliwej i krytycznej analizy danych) oraz uporządkowanie, dzięki zamieszczonemu w opracowaniu kompendium, wiedzy zdobytej w liceum.

Niniejsze repetytorium to efekt wielomiesięcznej pracy historyków z dużym doświadczeniem w oświacie – ich kwalifikacje pozwoliły stworzyć podręcznik użyteczny dla każdego maturzysty.