matura z historii

Matura – historii

Poznawanie historii przypomina czasem lekturę zajmującej powieści. Poznawanie nowych postaci i motywów, które kierują ich działaniami, krwawe bitwy, romanse, zawiłe intrygi… elementy te są kojarzone przede wszystkim z literaturą szpiegowską czy przygodową, jednak historia pokazuje, że w minionych czasach ludzie także ulegali podobnym namiętnościom. Niestety, w opinii wielu maturzystów historia nie jest interesującym przedmiotem, a egzamin maturalny z historii to trudne wyzwanie. Na szczęście, opracowanie “Matura Historia” (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-historia-2021) znacznie ułatwia rozwiązanie tego problemu i umożliwia kompleksowe przygotowanie się do egzaminu.

“Matura. Historia” – dlaczego opracowanie jest niezbędne, by uzyskać wysoki wynik na egzaminie maturalnym?

Niezależnie od rodzaju zdawanego przedmiotu, matura to nie lada wyzwanie dla każdego studenta. Co więcej, wynik z egzaminu maturalnego decyduje w głównej mierze o tym, czy młodym ludziom uda się dostać na wymarzony kierunek studiów i rozpocząć karierę zawodową związaną z ich pasją. Tymczasem, w przypadku historii egzamin maturalny jest szczególnie wymagający: jego zdanie polega m.in. na napisaniu obszernego wypracowania na jeden z kilku dostępnych tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na liczne pytania otwarte i zamknięte (część z tych pytań oparta jest na fragmentach tekstów źródłowych, dlatego sama teoretyczna wiedza historyczna nie wystarczy; ważna jest także umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz logicznego wyciągania wniosków na podstawie zdobytych informacji).

Dzięki opracowaniu “Matura. Historia” możliwe jest przygotowanie się do egzaminu na dwóch płaszczyznach: teoretycznej, bowiem w repetytorium umieszczono zwięzłe podsumowanie najważniejszych wydarzeń historycznych i opisy procesów społeczno-politycznych zachodzących w poszczególnych państwach oraz praktycznej, która stanowi clou podręcznika i obejmuje liczne typowo maturalne zadania oraz klucz odpowiedzi.

“Matura. Historia” – podsumowanie


Z powyższych informacji jasno wynika, że jedynie kompleksowe przygotowanie się do egzaminu maturalnego oznacza wysokie prawdopodobieństwo uzyskania satysfakcjonującego wyniku z egzaminu maturalnego. Dobrze wiedzą o tym doświadczeni i posiadający fachową wiedzę dydaktycy odpowiedzialni za stworzenie niniejszego opracowania. Efektem ich pracy jest obszerne repetytorium stanowiące udane połączenie aspektów teoretycznych i praktycznych.