zadania maturalne z historii

Matura. Historia

Naród, który nie zna swojej przeszłości, nie zasługuje na przyszłość… W słowach tych jest wiele prawdy, gdyż ta niezwykle ciekawa nauka, jaką jest historia, uczy nas, w jaki sposób wydarzenia z przeszłości ukształtowały obecny świat. Jest to piękna dziedzina wiedzy, lecz jej opanowanie wymaga wysiłku – ‘’Matura Historia” pomaga we właściwym przygotowaniu się do egzaminu maturalnego potwierdzającego posiadanie wiedzy z obszaru nauk historycznych.

‘’Matura. Historia” – dlaczego należy sięgnąć po nasze opracowanie?

Matura z historii to bezdyskusyjnie bardzo dobry wybór dla tych spośród maturzystów, którzy pragną kontynuować edukację na studiach wyższych w obszarze nauk historycznych bądź prawniczych. Niestety, egzamin maturalny, który można zdawać jedynie na poziomie rozszerzonym, nie należy do najłatwiejszych. Jest on bowiem złożony z wielu zadań o wysokim stopniu trudności, a ich prawidłowe rozwiązanie wymaga od maturzysty posiadania takich atutów, jak: umiejętność czytania ze zrozumieniem historycznych tekstów źródłowych oraz pisania długich wypowiedzi na zadany temat, logiczne myślenie i wyciąganie wniosków na podstawie posiadanych informacji, a przede wszystkim – solidna wiedza.

Dzięki książce ‘’Matura. Historia” można przygotować się właściwie do każdego z typów zadań, które pojawiły się na egzaminach maturalnych w poprzednich latach. Możliwe jest zatem przygotowanie się do swojego egzaminu poprzez wykonywanie analogicznych testów maturalnych z przeszłości. Ale to nie jedyny atut niniejszego opracowania, zamieszczono w nim bowiem liczne i przydatne wiadomości na temat najważniejszych zjawisk oraz wydarzeń historycznych, kalendaria historyczne oraz liczne tabele i zestawienia podsumowujące poszczególne epoki historyczne. Opracowanie to stanowi zatem swoiste połączenie zagadnień teoretycznych, które pomagają odświeżyć posiadaną wiedzę, z elementami praktycznymi, tj. typowymi zadaniami maturalnymi.

Matura. Historia – podsumowanie

Repetytorium przygotowujące do matury z przedmiotu: historia opracowali doświadczeni pedagodzy, a posiadana przez nich wiedza oraz kwalifikacje pomagają we właściwym przygotowaniu się do tego przełomowego wydarzenia w życiu każdego młodego człowieka, jakim jest niewątpliwie matura. To wynik uzyskany na maturze decyduje o tym, jaki kierunek studiów wybierze młody człowiek, a w konsekwencji – jaką ścieżkę zawodową obierze w przyszłości.