Cennik opłat w związku ze zdarzeniem

Cennik opłat w związku ze zdarzeniem. Podane poniżej ceny są kwotami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Zdarzenie kwota
Zagubienie lub zniszczenie dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie 500 zł
Zagubienie lub zniszczenie kluczyka 200 zł
Zniszczenie panela radiowego 300 zł
Zwrot brudnego samochodu 250 zł
Niedozwolony wyjazd samochodu poza granicę RP 500 zł
Palenie papierosów w samochodzie 500 zł
Przekroczenie limitu dziennego +0,29 zł/km
Udostępnienie samochodu osobie nie upoważnionej do kierowania pojazdem 200 zł
Drobne uszkodzenia, których nie obejmuje polisa AC Według wyceny rzeczoznawcy
Nieuzupełnienie brakującego paliwa Koszty uzupełnionego paliwa wg aktualnej ceny + 50 zł za koszty serwisowe

W przypadku powstania szkody przewyższające kwoty opłat wymienione powyżej, Najemca jest zobowiązany do uregulowania na rzecz Wynajmującego odszkodowania uzupełniającego.