Kontakt

GTL-SERVICE Sp. z o.o.
M: +48 606 441 859 (24h)
M: +48 698 989 533
E: carrental@gtlservice.com.pl
ul. Wolności 90
42-625 Pyrzowice

Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000087930
NIP: 954-00-13-324
Regon: 272241508

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Bytom
Nr konta: 95 1020 2368 0000 2102 0022 3065

* pole obowiązkowe

Message